Številni vabljeni gostje, poslovni partnerji in prijatelji Kleti Krško so 11. maja, ko zadruga praznuje devetdesetletnico obstoja, zapolnili šotor postavljen za to priložnost ob vinski kleti v Krškem.

Prvi med slavnostnimi govorci, predsednik zadruge Gabrijel Metelko, je orisal pot današnje zadruge vse od časa, ko je bila ustanovljena njena predhodnica Vinarska zadruga v Kostanjevici na Krki leta 1928. Zaradi svetovne krize, ki je dosegla tudi vinogradnike na tem delu Dolenjske so posamezni neorganizirani kmetje spoznali, da bodo lažje premagovali težave, ki so jih imeli pri pridelavi grozdja in prodaji vina, če se bodo organizirali, zato so ustanovili vinarsko zadrugo, ki je sprva našla prostor v kleti samostana v Kostanjevici.

Več z dogodka preberite v prispevku 21. številke Kmečkega glasa, ki izide v sredo, 23. maja. 

VABLEJNI V NAŠO DRUŽBO!